به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران ؛ همایش بزرگ روز میثاق امت با ولایت با حضور مردم با بصیرت از دقایقی پیش در استان های کشور ابتدا شد .بندرعباس؛ابتدا تجمع بزرگ 9 دی دربندرعباس + تصاویرگلستان؛تجمع بزرگ حماسه 9 دی در گلستانکرمان؛تجمع بزرگ بصیرتی مردم کرماندرحال تکمیل...

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان