مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودهجه مجلس شورای اسلامی در بیان کردگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبیان کرد: ماهانه ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه به حساب هموطنان واریز خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که مابه التفاوت رقم حاصل از افزایش قیمت ها ویارانه دریافتی مردم به چه حسابی واریز خواهد شد، بیان کرد: سایر درآمدهای دولت و مابه التفاوت هدفمندی یارانه به حساب دستگاه های خدماتی و ذی نفع به سبب مدیریت واحد و متمرکز، واریز خواهد شد و از این حیث جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد..بائوج لاهوتی ادامه داد: درآمد هدفمندی یارانه ها باید تحت نظارت و کنترل دقیقی باشد تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.عضو کمیسیون برنامه و بودهجه در پاسخ به سوال دیگری که چرا بر خلاف افزایش قیمت  حامل های انرژی، میزان یارانه تغییر نکرده |ست اظهار کرد: تا زمانی که دولت نسبت به حذف یارانه دهک های پردرآمد اقدام نکند امکان افزایش یارانه نقدی وجود ندارد..

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان