زنجان- مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان بیان کرد: المپیاد ورزشی رشته کشتی کار کنان تامین اجتماعی در استان زنجان ابتدا شد. مسعود علیاری در بیان کردگو با خبرنگاران از برگزاری اولین المپیاد  ورزشی رشته کشتی برای کار کنان تامین اجتماعی در استان زنجان خبر داد.  وی بیان کرد: این المپیاد ورزشی با حضور ۱۵۰ نفر ورزشکاران کشتی کار کنان سازمان تامین اجتماعی در سالن پیام مخابرات استان زنجان ابتدا شد. مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان بیان کرد: المپیاد ورزشی رشته کشتی برای کار کنان تامین اجتماعی برای اولین بار با حضور ورزشکاران سراسر کشور برگزار خواهد شد.  علیاری با بیان اینکه  توسعه ورزش و تجهیز فضاهای ورزشی از برنامه های جدی این سازمان برای کار کنان |ست افزود: اقدامات سازمان تامین اجتماعی تنها در حوزه درمان ودارو نیست و در زمینه پیشگیری از بیماری ها و توسعه ورزش برنامه ریزی کرده است چرا که توجه به امر ورزش سلامتی را تقویت کند.  مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان یاد آورشد: این مسابقات به مدت دو روز در استان زنجان ادامه دارد.. 

منبع : خبرگزاری مهر