دریافت 2 MB یک جنگنده انگلیسی به قدری پایین می‌آید که می‌تواند از روی سر انسان‌ها عبور کند.    

منبع : خبرگزاری مهر