حملات انتحاری کابل که در بین تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی در کابل روی داد بیش از ۵۰ نفر کشته و دهها نفر زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگاران به نقل از روزنامه پاکستان ، در حملات انتحاری امروز کابل که در بین تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی روی داد دستکم ۵۰ نفر کشته و دهها نفر زخشدند. وزارت کشور افغانستان انتحاری بودهن این حملات تروریستی را تایید کرده |ست حملات انتحاری به قدری شدید بوده که صدای مهیب آنها تا دور دستها شنیده شد. اعضا و جوارح انسانی به اطراف پخش شدند. زخمی های این حملات انتحاری به بیمارستان منتقل شدند و نیروهای امنیتی ناحیه را به محاصره خود درآورده اند. در تظاهرات جنبش روشنایی که امروز صبح شروع شد، هزاران تن از شهروندان کابل مخالفت خود را با تصمیم دولت کابل مبنی بر انتقال برق ۵۰۰ کیلوواتی از راه سالنگ ابراز کردند. تظاهر کنندگان در ۲۷ اردیبهشت با برپایی راهپیمایی بزرگی به  خیابانها ریخته و خواهان انتقال برق ۵۰۰ کیلوواتی از طریق بابین شده بودهند.

منبع : خبرگزاری مهر