امشب، خودروی خورشیدی غزال ایرانی۳ بعد از ۸ روز به مقصد خود در جزیره کیش می رسد. کارن ابری نیا، مدیر مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی در دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر تیم خودروی خورشیدی در بیان کردگو با خبرنگاران اظهار داشت: این خودروی خورشیدی از روز ۲۶ تیرماه از ناحیه آزاد انزلی تور علمی خود را ابتدا کرده و امروز  به مقصد نهایی می رسد. همچنین بیان کرد: امشب غزال ایرانی۳، در پردیس کیش دانشگاه تهران و ناحیه آزاد برنامه های ترویجی را برگزار کند و بعد از آن تیم فنی طراحی کننده به تهران باز می گردند. ابری نیا با بیان اینکه این خودرو با حداقل حادثه این تور علمی را طی کرده |ست بیان کرد: طی گذراندن راههای بندر انزلی، بندر رشت، قزوین، تهران، کاشان، اصفهان، یزد، شیراز، بندر عباس این خودروی خورشیدی مورد تست های متعددی قرار گرفت تا آنها را برای ساخت خودروی خورشیدی غزال ۴ در نظر بگیریم. به بیان کرده وی، بنا داریم خودروی خورشیدی بعدی را که ۴ چرخ و ۴ نفره است طراحی کنیم.

منبع : خبرگزاری مهر