اراک- استاندار مرکزی بیان کرد: ارزیابی ها بیانگر آن است که منابع آبی موجود تا ۱۰ سال آینده جوابگوی نیازهای استان است و به همین سبب، مدیریت و برطرف کردن الگوی مصرف آب در تمامی بخش ها ضروری |ست به گزارش خبرنگاران به نقل از استانداری مرکزی، محمود زمانی قمی در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان، با بیان اینکه منابع آبی استان مرکزی در موقعیت اضطرار قرار گرفته، بیان کرد: جبران بخشی از برداشت های غیر مجاز و نادرست از منابع آبی استان نیازمند اعمال  تغییر در الگوی کشت و همچنین مصرف آب |ست وی با توجه به اینکه جهاد کشاورزی استان باید با  برنامه ریزی در راستای تغییر الگوی کشت گام های موثر بردارد. ادامه داد:  اگر در این راستا لازم است از ابزارهای دولتی نیز استفاده شود، اقدام می کنیم. استاندار مرکزی افزود: برای برطرف کردن الگوی مصرف آب باید از طریق تشکل ها، کشاورزان و سود برداران توجیه شوند و در صنعت نیز باید با کارآفرینان و صنعتگران در این زمینه بیان کرد و گو شود. زمانی قمی با تاکید بر برطرف کردن الگوی مصرف آب در بخش شرب و خانگی، ابراز کرد: مردم باید به این نکته واقف باشند که برای اجتناب از جیره بندی آب باید در مصرف دقت کنند. همچنین بیان کرد: گزارش های ارائه شده در این نشست بیانگر این امر است که منابع آبی استان تا ۱۰ سال آینده جوابگوی نیازهای این استان خواهد بوده بنابراین برای تامین آب در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده برطرف کردن الگوی مصرف، وضع مقررات و جدیت در اعمال آنها امری ضروری به شمار خواهد رفت. استاندار مرکزی بیان کرد: انتقال منابع آب از یک حوزه به استان اقدامی است که با وجود همه امکانات و بودهجه و مطالعات، تا کمتر از ۱۵ سال آینده محقق نخواهد شد لذا لازم است با برطرف کردن الگوی مصرف در تامین آب استان تلاش کنیم و همزمان انتقال آب به استان را پیش ببریم. زمانی قمی بیان کرد: انتقال آب به استان از حوزه شمال به علت دشواری ها زیست محیطی امکان پذیر نیست و این اقدام از حوزه جنوب کشور دنبال خواهد شد که  با انتخاب مشاور این طرح  وارد فاز مطالعاتی شده. همچنین بیان کرد: با توجه به بعد مسافت و قیمت تمام شده این طرح، اجرایی شدن آن زمان بر است اما راه دیگری وجود ندارد. چرا که استان مرکزی در زمینه تولید و اقتصاد ایران نقش و جایگاهی سترگ دارد. و باید برنامه ریزی های لازم  انجام شود تا در ۲۰ سال آینده صنعت این استان دچار آسیب نشود. استاندار مرکزی با توجه به اینکه برای توسعه صنعت و احیای صنایع موجود باید به  فکر تامین منابع جدید آبی باشیم، بیان کرد: استان مرکزی در زمینه کشاورزی نیز اسشماری بالایی دارد. که نمی توان این ظرفیت را نادیده گرفت و باید با برطرف کردن الگوی کشت و تامین منابع آبی مورد نیاز در جهت شکوفایی آن کوشید. استاندار مرکزی تصریح کرد:  روند موجود در نحوه مصرف آب در بخش های صنعت، کشاورزی و خانگی باید برطرف کردن شود و باید به سمتی پیش رویم  که همه در مصرف درست آب مشارکت داشته باشند. وی ادامه داد:  آب مصرفی در بسیاری از بخش ها از جمله صنعت می تواند دوباره به چرخه باز گردد و اگر واحد صنعتی به این امر توجه نکند باید مورد مواخذه  قرار گیرد. زمانی قمی با تاکید بر فرهنگ سازی مصرف صحیح آب، عنوان کرد: برای مصرف کنندگان خانگی با مصرف آب بیش از حد متعارف باید سیاست های جدی اعمال شود.

منبع : خبرگزاری مهر